hiszpańsko » polski

esta [ˈesta] PRZYMIOT.

esta → este, -a:

Zobacz też este

este [ˈeste] RZECZOW. m

ésta [ˈesta] ZAIM WSKAZ

ésta → éste:

Zobacz też este

este [ˈeste] RZECZOW. m

éste, ésta, esto [ˈeste, ˈesta, ˈesto] <éstos, -as> ZAIM WSKAZ

Zwroty:

Zobacz też este

este [ˈeste] RZECZOW. m

I . estar [esˈtar] CZASOW. nieprzech. irr

4. estar (+ adjetivo/participio):

7. estar (+ con):

14. estar (entendido):

o 10 w domu, zgoda?

II . estar [esˈtar] CZASOW. zwrotny irr

estar entre Pinto y Valdemoro

Hasło od użytkownika

estar como un niño con zapatos nuevos

Hasło od użytkownika

estar hasta las narices de alguien

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文