Tłumaczenia dla hasła „hechos“ w hiszpańsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » hiszpański)

I . hacer [aˈθer] CZASOW. przech. irr

2. hacer (realizar):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文