Tłumaczenia dla hasła „los“ w hiszpańsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » hiszpański)

el, la, lo [el, la, lo] <los, las> RODZAJ. OKRE´S

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文