hiszpańsko » polski

I . parar [ˈparar] CZASOW. nieprzech.

1. parar (detenerse):

III . parar [ˈparar] CZASOW. zwrotny pararse

1. parar (detenerse):

2. parar Am (levantarse):

parir [paˈrir] CZASOW. przech.

1. parir (dar a luz):

2. parir (producir):

3. parir (causar):

I . par [par] PRZYMIOT.

1. par número:

par

II . par [par] RZECZOW. m

1. par (dos cosas):

par
para ż

2. par (algunos):

universidad para la tercera edad RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文