hiszpańsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „sueldo“ w hiszpańsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » hiszpański)

sueldo [ˈsweldo] RZECZOW. m

1. sueldo de empleado:

pensja ż

2. sueldo MILIT:

żołd m

soldar <o → ue> [solˈdar] CZASOW. przech.

1. soldar (con metal fundido):

2. soldar (sólo mediante el calor):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文