Tłumaczenia dla hasła „helder“ w niderlandzko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » niderlandzki)

hel·der <heldere, helderder, helderst> [hɛldər] PRZYMIOT.


Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文