niemiecko » angielski

I . da [ˈda:] PRZYSŁ.

II . da [ˈda:] WYKRZYK.

da
here!
[he,] Sie da!
[hey,] you there!

Zobacz też sein , sein

I . sein1 [zain] +sein CZASOW. nieprzech.

4. sein <ist, war, gewesen> +sein (zutreffen):

7. sein <ist, war, gewesen> +sein (gehören):

ich bin dein veraltend geh
I am yours [or old thine]

8. sein <ist, war, gewesen> +sein (ergeben):

zwei mal zwei ist [o. fam sind] vier

10. sein <ist, war, gewesen> +sein (betreiben):

11. sein <ist, war, gewesen> +sein (hergestellt):

aus etw dat sein

12. sein <ist, war, gewesen> +sein + comp (gefallen):

13. sein <ist, war, gewesen> +sein (empfinden):

ist dir etwas? fam
ist dir etwas? fam
jdm ist, als ob ...
sb feels as if [or though] ...

14. sein <ist, war, gewesen> +sein (Lust haben):

jdm ist nach etw dat fam
sb feels like [or Brit fam fancies] sth

18. sein <ist, war, gewesen> +sein mit infin + zu (werden müssen):

II . sein1 [zain] +sein CZASOW. nieprzech.

1. sein <ist, war, gewesen> (bei Zeitangaben):

2. sein <ist, war, gewesen> (sich ereignen):

mit etw dat ist es nichts fam
mit etw dat ist es nichts fam

3. sein <ist, war, gewesen> (bei Wetterangaben):

4. sein <ist, war, gewesen> + adj (empfinden):

5. sein <ist, war, gewesen> geh (tun müssen):

7. sein <ist, war, gewesen> (vorziehen):

III . sein1 [zain] +sein CZASOW. posiłk.

3. sein <ist, war, gewesen> + pp, bei Bewegungsverben:

5. sein <ist, war, gewesen> fam (pp ausgelassen):

da ca·po [da ˈka:po] PRZYSŁ.

1. da capo (Zugabe):

da capo!

2. da capo MUS:

DA-Fuge [de:ʔa:-] RZECZOW. ż BAU

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文