niemiecko » angielski

I . ge·hen <geht, ging, gegangen> [ˈge:ən] CZASOW. nieprzech.

4. gehen <ging, gegangen> +sein fam (liiert sein):

9. gehen <ging, gegangen> +sein (verkleidet sein):

21. gehen <ging, gegangen> +sein GASTR (aufgehen):

27. gehen <ging, gegangen> +sein (beeinträchtigen):

[jdm] an etw akk gehen

30. gehen <ging, gegangen> +sein (auf dem Spiel stehen):

um etw akk gehen

33. gehen <ging, gegangen> +sein (Altersangabe):

auf die ... gehen + Zahl

II . ge·hen <geht, ging, gegangen> [ˈge:ən] CZASOW. nieprzech. impers

3. gehen <ging, gegangen> +sein (verlaufen):

es geht ...
it goes ...

4. gehen <ging, gegangen> +sein (umgehen):

10. gehen <ging, gegangen> +sein (nach jds Kopf gehen):

IV . ge·hen <geht, ging, gegangen> [ˈge:ən] CZASOW. zwrotny <ging, gegangen> +haben

Zobacz też Weg , Stock , Stock , Konto

Weg <-[e]s, -e> [ve:k, pl ˈve:gə] RZECZOW. m

6. Weg (Lebensweg):

Weg
way

Zwroty:

woher des Weg[e]s? veraltet
wohin des Weg[e]s? veraltet

Stock1 <-[e]s, Stöcke> [ʃtɔk, pl ˈʃtœkə] RZECZOW. m

1. Stock (lange Holzstange):

2. Stock HORT (Topfpflanze):

3. Stock (Bienenstock):

Ge·hen <-s> [ˈge:ən] RZECZOW. nt kein pl

1. Gehen (Zu-Fuß-Gehen):

3. Gehen SPORT:

bes·ser ge·hen, bes·ser|ge·hen CZASOW. nieprzech. impers, irreg +sein

online gehen CZASOW. nieprzech. IT

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文