niemiecko » angielski

in1 [ɪn] PRZYIMEK

Check-in <-s, -s> [ˈtʃɛkʔɪn] RZECZOW. m o nt

Drive-in <-s, -s> [ˈdraifɪn] RZECZOW. nt

in fla·gran·ti [ɪn flaˈgranti] PRZYSŁ. geh

in na·tu·ra [ɪn naˈtu:ra] PRZYSŁ.

in pet·to [ɪn ˈpɛto] PRZYSŁ.

in spe [ɪn ˈspe:] PRZYMIOT. fam

In-Treff RZECZOW. m fam

Jack·ing-in <-> [ˈdʒækɪŋɪn] RZECZOW. nt kein pl INFORM

Plug-In <-s, -s> [ˈplʌgɪn] RZECZOW. m INFORM

Roo·ming-in <-[s], -s> [ˈru:mɪŋ ˈɪn] RZECZOW. nt MED

Crowding-in RZECZOW. nt MKT-WB

Słownictwo specjalistyczne

In-Vier·tel [ˈɪnfɪrtl̩] RZECZOW. nt

ac·tio li·be·ra in cau·sa [ˈaktsi̯o ˈli:bera: ɪn ˈkauza] JUR

cul·pa in con·tra·hen·do [ˈkʊlpa in kɔntraˈhɛndo] RZECZOW. ż JUR

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文