niemiecko » angielski

Tłumaczenia dla hasła „und“ w niemiecko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » niemiecki)

und [ʊnt] SPÓJNIK koordinierend: anschließende Wortstellung wie in einem normalen Aussagesatz

2. und konsekutiv (mit der Folge):

und
and

4. und elliptisch (dann):

und
and

Erb·schaft(s)- und Schen·kungs·steu·er RZECZOW. ż JUR, POL

An·flug- und Lan·de·hilfs·mit·tel RZECZOW. nt

An·ge·bots- und Nach·fra·ge·macht RZECZOW. ż ÖKON

An·griffs- und Ver·tei·di·gungs·mit·tel RZECZOW. nt JUR

An·hal·te- und Durch·su·chungs·be·fug·nis RZECZOW. ż

An·kunfts- und Ab·fahrts·zei·ten RZECZOW. pl

An·schluss- und Be·nut·zungs·zwang RZECZOW. m JUR

An·ti·gua und Bar·bu·da <-s> [anˈti:gu̯a-] RZECZOW. nt

Ar·bei·ter-und-Bau·ern-Staat RZECZOW. m HIST

Ar·bei·ter-und-Sol·da·ten-Rat RZECZOW. m HIST

Ar·beits- und Be·rufs·kran·ken·ver·si·che·rung RZECZOW. ż FIN

Auf·sichts- und Kon·troll·be·fug·nis RZECZOW. ż

Auf·wands- und Er·trags·rech·nung RZECZOW. ż FIN

Bos·ni·en-Her·ze·go·wi·na <-s> RZECZOW. nt, Bos·ni·en und Her·ze·go·wi·na <-s> RZECZOW. nt A

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文