niemiecko » angielski

von [fɔn] PRZYIMEK +dat

von·sei·ten, von Sei·ten PRZYIMEK +gen

Bucht von An·tal·ya <-> [-ɑnˈtɑljɑ] RZECZOW. ż

Bucht von Ben·gal [-bɛŋˈgɔ:l] RZECZOW. ż

Stra·ße von Gi·bral·tar RZECZOW. ż

Von-bis-Preis RZECZOW. m HANDEL

Mousse von weißer Schokolade RZECZOW. ż GASTR

Samtsuppe von Schwarzwurzeln RZECZOW. ż GASTR

Abordnung von Personal RZECZOW. ż PERSW

Słownictwo specjalistyczne

Einsatz von Ressourcen RZECZOW. m INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

Ersterwerb von Wertpapieren RZECZOW. m FINMKT

Słownictwo specjalistyczne

Hereinnahme von Einlagen phrase FINMKT

Słownictwo specjalistyczne

Intensivierung von Kundenbeziehungen phrase MKTG

Słownictwo specjalistyczne

Kapitalbeschaffung von außen phrase INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

Kapitalbeschaffung von innen phrase INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

Mehrfachbesteuerung von Immobilien phrase STR

Słownictwo specjalistyczne

Neuverhandlung von Schulden phrase STAAT

Słownictwo specjalistyczne

Nichteinlösung von Lastschriften phrase TRANSPROZ

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文