niemiecko » francuski

Irak-Krieg, Irakkrieg RZECZOW. m

U-Boot-Krieg RZECZOW. m

I . kriegen [ˈkriːgən] CZASOW. trans fam

5. kriegen (erreichen):

6. kriegen (verhängt bekommen):

récolter fam
écoper [de] fam
il en a pris pour cinq ans fam

8. kriegen (gelegt bekommen):

9. kriegen (entwickeln):

10. kriegen (erwischen):

II . kriegen [ˈkriːgən] CZASOW. zwrotny fam

Zobacz też bekommen

I . bekommen* unreg CZASOW. trans +haben

6. bekommen (zur Welt bringen):

8. bekommen (erreichen):

attraper fam

Zwroty:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文