niemiecko » francuski
Widzisz podobne wyniki: traut , trauen , tranig i Transit

Transit <-s, -s> [tranˈziːt, tranˈzɪt] RZECZOW. m

tranig [ˈtraːnɪç] PRZYMIOT.

1. tranig:

2. tranig fam (träge):

flemmard(e) fam

I . trauen [ˈtraʊən] CZASOW. intr

II . trauen [ˈtraʊən] CZASOW. trans

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文