niemiecko » hiszpański

angezeigt PRZYMIOT. geh (angebracht)

angeekelt [ˈangee:kəlt] PRZYMIOT.

angeregt [ˈangəre:kt] PRZYMIOT. (lebhaft)

angegilbt [ˈangəgɪlpt] PRZYMIOT.

angewandt [ˈangəvant] CZASOW.

angewandt pp von anwenden

Zobacz też anwenden

an|wenden irr CZASOW. przech.

1. anwenden (Technik, Heilmittel):

implementar AmLat

2. anwenden INFOR:

3. anwenden (List, Gewalt):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文