niemiecko » hiszpański

Habe <-, ohne pl > [ˈha:bə] RZECZOW. ż geh

Haben <-s, ohne pl > RZECZOW. nt WIRTSCH

I . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈha:bən] CZASOW. przech.

1. haben:

die/wir haben's ja! iron
hast du (et)was? fam

6. haben (mit präp):

das hat es in sich fam

II . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈha:bən] CZASOW. zwrotny

haben sich haben fam abw (sich anstellen):

lieb haben, lieb|haben

lieb haben irr CZASOW. przech.:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文