niemiecko » hiszpański

II . nicht [nɪçt] (Partikel)

Nichtsesshafte(r), nicht Sesshafte(r) RZECZOW. mf <-n, -n; -n, -n> formal

nicht staatlich, nichtstaatlich PRZYMIOT. (Organisation)

nicht rostend, nichtrostend PRZYMIOT.

Nicht-Unterzeichner-Staat <-(e)s, -en> RZECZOW. m

Wenn-Nicht-Beschluss <-es, -schlüsse> RZECZOW. m JUR

Mensch ärgere dich nicht <- - - -, ohne pl > RZECZOW. nt (Brettspiel)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文