niemiecko » hiszpański

I . zu [tsu:] PRZYIMEK +dat

5. zu (Art und Weise):

a pie

zulasten, zu Lasten PRZYIMEK +gen

1. zulasten WIRTSCH (auf Rechnung):

a cargo de

2. zulasten (zum Nachteil):

zugunsten, zu Gunsten [-ˈ--] PRZYIMEK +gen

zuungunsten, zu Ungunsten [tsuˈʔʊngʊnstən] PRZYIMEK +gen

zurate, zu Rate PRZYSŁ.

zuwege, zu Wege [-ˈ--] PRZYSŁ.

zunutze, zu Nutze [-ˈ--] PRZYSŁ.

zuschulden, zu Schulden [-ˈ--] PRZYSŁ.

Haus-zu-Haus-Verkehr <-(e)s, ohne pl > RZECZOW. m COM

Mund-zu-Nase-Beatmung <-, -en> RZECZOW. ż MED

zustande kommen, zu Stande kommen [-ˈ--] CZASOW. nieprzech.

Haus-zu-Haus-Verkauf <-(e)s, -käufe> RZECZOW. m COM

zuleide tun, zu Leide tun [-ˈ--] PRZYSŁ.

zu Hause, zuhause RZECZOW.

Hasło od użytkownika
ich bin zu Hause przykł

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文