niemiecko » polski

I . e̱i̱ner RODZAJ. indef,

einer gen/dat von eine

II . e̱i̱ner ZAIMEK indef,

einer gen/dat von eine, eine(r, s)

Zobacz też S , eine(r, s) , eine , eine

S RZECZOW. nt, s [ɛs] RZECZOW. nt <‑ [o. fam: ‑s], ‑ [o. fam: ‑s]>

S
S nt
S
s nt

e̱i̱ne2 [aɪnə] LICZEB.

1. eine (als Ziffer):

jedna ż

2. eine (die Gleiche):

E̱i̱ner <‑s, ‑> RZECZOW. m meist pl

1. Einer SPORT:

jedynka ż

2. Einer MATH:

Zobacz też Zehner , Achter

Ze̱hner <‑s, ‑> RZECZOW. m

1. Zehner fam (Zehnmarkschein):

dycha ż fam

2. Zehner MATH (einer mehrstelligen Zahl):

Ạchter <‑s, ‑> RZECZOW. m SPORT

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文