Tłumaczenia dla hasła „ geschieht“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

geschieht 3. pers präs von geschehen

Zobacz też geschehen

gesche̱hen <geschieht, geschah, geschehen> [gə​ˈʃeːən] CZASOW. nieprzech. +sein

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文