Tłumaczenia dla hasła „ mehr“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

mehr kompar von viel

2. mehr (in Verbindung mit Verneinungen):

Zobacz też viel

1. viel (opp: wenig):

2. viel substantivisch:

vieles [von dem], was ...

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文