Tłumaczenia dla hasła „ARTS“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

2. als (vergleichend):

größer als ...

3. als (gleichsam):

5. als (zur Bezeichnung einer Eigenschaft):

1. an (direkt bei, in Berührung mit):

1. an (Richtung angebend):

1. auf (zur Angabe der Lage):

auf

1. auf (zur Angabe der Richtung):

auf
auf

2. aus (zur Angabe der Ursache):

von sich dat aus
von mir aus fam

3. aus (zur Angabe der Herkunft):

aus

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文