Tłumaczenia dla hasła „Bedingung“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

1. Bedingung (Voraussetzung, Erfordernis):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文