Tłumaczenia dla hasła „Der“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Zobacz też S , dieser , die , die , derjenige

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文