niemiecko » polski

Rọllo <‑s, ‑s> [ˈrɔlo] RZECZOW. nt

Cello <‑s, ‑s [o. Celli]> [ˈtʃɛlo, pl: ˈtʃɛlos, ˈtʃɛli] RZECZOW. nt

hallo̱ [ˈhalo, ha​ˈloː] WYKRZYK.

1. hallo (Begrüßung):

2. hallo (Gruß am Telefon):

3. hallo (Ausruf der Überraschung):

hej

4. hallo (Zuruf):

hallo[, Sie]!

Kolloi̱d <‑[e]s, ‑e> [kɔlo​ˈiːt] RZECZOW. nt CHEM

I . kọllern [ˈkɔlɐn] CZASOW. nieprzech.

2. kollern +sein (kullern):

II . kọllern [ˈkɔlɐn] CZASOW. bezosob.

kolloida̱l [kɔloi​ˈdaːl] PRZYMIOT. CHEM

Kọller <‑s, ‑> [ˈkɔlɐ] RZECZOW. m fam (Wutausbruch)

Kolle̱g <‑s, ‑s> [kɔ​ˈleːk] RZECZOW. nt

1. Kolleg alt (Vorlesung):

2. Kolleg (Schule des zweiten Bildungsgangs):

3. Kolleg (Gymnasium der Jesuiten):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文