niemiecko » polski

Le̱sen <‑s, kein Pl. > RZECZOW. nt

II . le̱sen <liest, las, gelesen> [ˈleːzən] CZASOW. nieprzech.

2. lesen (vorlesen):

3. lesen (Vorlesungen halten):

Le̱se <‑, ‑n> [ˈleːzə] RZECZOW. ż (Weinlese)

Le̱se-Schre̱i̱b-Kopf <‑[e]s, ‑Köpfe> RZECZOW. m INFOR

Schre̱i̱b-Lese-Kopf <‑[e]s, ‑köpfe> RZECZOW. m INFOR

Schre̱i̱b-Lese-Speicher <‑s, ‑> RZECZOW. m INFOR

Schre̱i̱b-Lese-Zyklus <‑, ‑zyklen> RZECZOW. m INFOR

Lese-Rechtschreib-Störung RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文