niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „Militär“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Militä̱r1 <‑s, kein Pl. > [mili​ˈtɛːɐ̯] RZECZOW. nt (Heer)

Militä̱r2 <‑s, ‑s> [mili​ˈtɛːɐ̯] RZECZOW. m meist pl ([hoher]Offizier)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文