Tłumaczenia dla hasła „Preis“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Pre̱i̱s <‑es, ‑e> [praɪs] RZECZOW. m

1. Preis (Kaufpreis):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文