niemiecko » polski

Rẹchte(r) <‑n, ‑n; ‑n, ‑n> RZECZOW. mf dekl wie adj POL

rẹchen [ˈrɛçən] CZASOW. przech. südd, A, CH

Rẹchen <‑s, ‑> [ˈrɛçən] RZECZOW. m südd, A, CH

Rẹcht1 <‑[e]s, ‑e> [rɛçt] RZECZOW. nt

EG-Rẹcht <‑s, kein Pl. > RZECZOW. nt

Equity-Recht <‑[e]s, kein Pl. > RZECZOW. nt JUR

GmbH-Recht <‑[e]s, ‑e> RZECZOW. nt

Ad­vi­ta­li­täts­recht RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文