niemiecko » polski

Retọrte <‑, ‑n> [re​ˈtɔrtə] RZECZOW. ż

Zwroty:

aus der Retorte a. pej fam
ein Kind aus der Retorte a. pej fam
dziecko nt z probówki fam
sztuczna żywność ż a. pej fam

Revọlte <‑, ‑n> [re​ˈvɔltə] RZECZOW. ż

I . remis [rə​ˈmiː] PRZYMIOT. inv

II . remis [rə​ˈmiː] PRZYSŁ.

Remake <‑s, ‑s> [ri​ˈmeɪk] RZECZOW. nt FILM

Lao̱te (Laotin) <‑n, ‑n; ‑, ‑nen> [la​ˈoːtə] RZECZOW. m (ż)

Laotańczyk(-anka) m (ż)

Quo̱te <‑, ‑n> [ˈkvoːtə] RZECZOW. ż a. JUR

Pfo̱te <‑, ‑n> [ˈpfoːtə] RZECZOW. ż

1. Pfote (Fuß der Säugetiere):

łapa ż

zwo̱te(r, s) [ˈtsvoːtə -tɐ, -təs] PRZYMIOT. fam

zwote → zweite(r, s)

Zobacz też S

S RZECZOW. nt, s [ɛs] RZECZOW. nt <‑ [o. fam: ‑s], ‑ [o. fam: ‑s]>

S
S nt
S
s nt

Kojo̱te <‑n, ‑n> [ko​ˈjoːtə] RZECZOW. m ZOOL

Scho̱te <‑, ‑n> [ˈʃoːtə] RZECZOW. ż

Rẹnte <‑, ‑n> [ˈrɛntə] RZECZOW. ż

2. Rente (Geld wegen Arbeitsunfähigkeit):

renta ż

3. Rente WIRTSCH:

renta ż

Rẹchte(r) <‑n, ‑n; ‑n, ‑n> RZECZOW. mf dekl wie adj POL

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文