niemiecko » polski

RọssNP1 <‑es, ‑e> [rɔs] RZECZOW. nt geh

Ross (edles Pferd):

rumak m geh

RọssNP2 <‑es, Rösser> [rɔs] RZECZOW. nt südd, A, CH (Pferd)

RọßSP1 <‑sses, ‑sse> [rɔs] RZECZOW. nt

Roß → Ross

Zobacz też Ross , Ross

RọssNP2 <‑es, Rösser> [rɔs] RZECZOW. nt südd, A, CH (Pferd)

RọssNP1 <‑es, ‑e> [rɔs] RZECZOW. nt geh

Ross (edles Pferd):

rumak m geh

RọßSP2 <‑sses, Rösser> [rɔs] RZECZOW. nt

Roß → Ross

Zobacz też Ross , Ross

RọssNP2 <‑es, Rösser> [rɔs] RZECZOW. nt südd, A, CH (Pferd)

RọssNP1 <‑es, ‑e> [rɔs] RZECZOW. nt geh

Ross (edles Pferd):

rumak m geh

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文