niemiecko » polski

II . ta̱gen [ˈtaːgən] CZASOW. bezosob. geh

Ta̱g1 <‑[e]s, ‑e> [taːk] RZECZOW. m

3. Tag BERGB:

4. Tag pl fam (Menstruation):

[ona] ma okres fam

Ta̱g2 <‑s, ‑s> [tɛg] RZECZOW. nt INFOR

Sankt-Nịmmerleins-Tag <‑[e]s, kein Pl. > [zaŋkt​ˈnɪmɐlaɪnstaːk] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文