niemiecko » polski
Widzisz podobne wyniki: erschienen , geschienen i schienen

erschi̱e̱nen CZASOW. nieprzech.

erschienen pp von erscheinen

Zobacz też erscheinen

ersche̱i̱nen* CZASOW. nieprzech. irr +sein

3. erscheinen (sich einfinden):

4. erscheinen (sich als Vision zeigen):

schi̱e̱nen [ˈʃiːnən] CZASOW. przech. MED

geschi̱e̱nen [gə​ˈʃiːnən] CZASOW. nieprzech., bezosob.

geschienen pp von scheinen

Zobacz też scheinen

II . sche̱i̱nen <scheint, schien, geschienen> [ˈʃaɪnən] CZASOW. bezosob.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文