niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „Turm“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Tụrm <‑[e]s, Türme> [tʊrm, pl: ˈtʏrmə] RZECZOW. m

1. Turm:

Turm SPIEL, SPORT
wieża ż

2. Turm (Glockenturm):

3. Turm (eines U-Boots):

kiosk m

Hi-Fi-Turm <‑[e]s, ‑türme> [ˈhaɪfi-] RZECZOW. m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文