Tłumaczenia dla hasła „bekomme“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

1. bekommen (erhalten):

4. bekommen (entwickeln):

Zobacz też kriegen

1. kriegen (bekommen):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文