niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „davon“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

davọn [da​ˈfɔn, hinweisend: ˈdaːfɔn] PRZYSŁ.

6. davon (hinsichtlich dieser Sache):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文