Tłumaczenia dla hasła „einen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

man

einer gen/dat von eine, eine(r, s)

1. ein (als Ziffer):

ein
ein

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文