niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „eliebigen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

belo̱bigen* [bə​ˈloːbɪgən] CZASOW. przech.

x-Beliebige(r)NP <‑n, ‑n; ‑n, ‑n> RZECZOW. mf dekl wie adj fam

beglau̱bigen* [bə​ˈglaʊbɪgən] CZASOW. przech.

2. beglaubigen POL (akkreditieren):

ạn|zeigen CZASOW. przech.

2. anzeigen (ein Inserat aufgeben):

4. anzeigen (angeben) Messwert, Richtung:

anzeigen INFOR
anzeigen INFOR

a̱rteigen PRZYMIOT. BIOL

he̱i̱ligen [ˈhaɪlɪgən] CZASOW. przech.

2. heiligen (heilig halten):

pe̱i̱nigen [ˈpaɪnɪgən] CZASOW. przech. geh

I . pre̱digen [ˈpreːdɪgən] CZASOW. nieprzech. (eine Predigt halten)

ze̱i̱tigen [ˈtsaɪtɪgən] CZASOW. przech. geh (hervorbringen)

diesẹlbigen [diː​ˈzɛlbɪgən] alt

dieselbigen → dieselben

Zobacz też dieselben

I . diesẹlben [diː​ˈzɛlbən] ZAIMEK dem,

II . diesẹlben [diː​ˈzɛlbən] ZAIMEK dem,

III . diesẹlben [diː​ˈzɛlbən] ZAIMEK dem,

fami̱lieneigen PRZYMIOT. (der Familie gehörend)

I . x-beli̱e̱big [ˈɪksbə​ˈliːbɪç] PRZYMIOT. fam

II . x-beli̱e̱big [ˈɪksbə​ˈliːbɪç] PRZYSŁ. fam

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文