Tłumaczenia dla hasła „eliebt“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

es ist acht [Uhr]

blieb imp von bleiben

Zobacz też bleiben

I . blei̱ben <bleibt, blieb, geblieben> [ˈblaɪbən] CZASOW. nieprzech. +sein

1. bleiben (verweilen):

2. bleiben (andauern, sich nicht ändern):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文