Tłumaczenia dla hasła „es gibt“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

niemiecko » polski
es gibt ... (für Plural)
es gibt welche, die ...
Ideen gibt es zuhauf przykł

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文