Tłumaczenia dla hasła „glaube“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

2. Glaube (Überzeugung):

1. glauben (für wahr halten):

glauben, dass ...

Glauben → Glaube

Zobacz też Glaube

2. Glaube (Überzeugung):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文