Tłumaczenia dla hasła „guten“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

1. gut (nicht schlecht, leicht, erfolgreich):

gut
machs [o. mach’s] gut! fam

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文