niemiecko » polski

krạnken [ˈkraŋkən] CZASOW. nieprzech.

1. kranken alt (erkrankt sein):

an etw dat kranken

Tb[c]-krank PRZYMIOT. MED

MS-krank PRZYMIOT.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文