niemiecko » polski

I . kre̱u̱zen CZASOW. przech.

1. kreuzen BIOL (beim Züchten):

2. kreuzen (verschränken):

krzyżować [perf s‑]

3. kreuzen (überqueren):

II . kre̱u̱zen CZASOW. nieprzech. +haben o sein

III . kre̱u̱zen CZASOW. zwrotny fig

kre̱u̱z [krɔɪts] PRZYSŁ.

Kre̱u̱z2 <‑es, kein Pl. > [krɔɪts] RZECZOW. nt

2. Kreuz ohne art SPIEL (Farbe):

trefl m

3. Kreuz fam (Autobahnkreuz):

Ro̱tes Kre̱u̱z <‑es, kein Pl. > RZECZOW. nt

Lenden-Kreuz-Geflecht RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文