Tłumaczenia dla hasła „möge“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I . mö̱gen1 <mag, mochte, gemocht> [ˈmøːgən] CZASOW. przech.

mö̱gen2 <mag, mochte, mögen> [ˈmøːgən] CZASOW. (Modalverb)

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文