Tłumaczenia dla hasła „musste“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

mụssteNP [ˈmʊstə] CZASOW. przech., nieprzech., mụßteSP CZASOW. przech., nieprzech.

musste imp von → müssen

Zobacz też müssen , müssen

mụ̈ssen1 <muss, musste, müssen> [ˈmʏsən] CZASOW. przech. +modal

2. müssen (notwendig sein):

mụ̈ssen1 <muss, musste, müssen> [ˈmʏsən] CZASOW. przech. +modal

2. müssen (notwendig sein):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文