Tłumaczenia dla hasła „nahm“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Zobacz też nehmen

ne̱hmen <nimmt, nahm, genommen> [ˈneːmən] CZASOW. przech.

1. nehmen (erfassen und festhalten):

[sich dat] etw nehmen

3. nehmen (beseitigen, entziehen):

10. nehmen (empfinden):

ne̱hmen <nimmt, nahm, genommen> [ˈneːmən] CZASOW. przech.

1. nehmen (erfassen und festhalten):

[sich dat] etw nehmen

3. nehmen (beseitigen, entziehen):

10. nehmen (empfinden):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文