Tłumaczenia dla hasła „schlafen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

schla̱fen <schläft, schlief, geschlafen> [ˈʃlaːfən] CZASOW. nieprzech.

1. schlafen (sich im Zustand des Schlafs befinden):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文