niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „setzen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I . sẹtzen [ˈzɛtsən] CZASOW. przech.

1. setzen (an eine bestimmte Stelle bringen):

3. setzen (pflanzen):

sadzić [perf po‑]

4. setzen (errichten):

7. setzen TYPO:

8. setzen (erklären):

10. setzen fam (gebären):

11. setzen fam (injizieren):

II . sẹtzen [ˈzɛtsən] CZASOW. nieprzech. +haben

1. setzen a. fig (wetten):

2. setzen (überqueren):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文