niemiecko » polski

trä̱gt [trɛːkt] CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny

trägt 3. pers präs von tragen

Zobacz też tragen

III . tra̱gen <trägt, trug, getragen> [ˈtraːgən] CZASOW. zwrotny

1. tragen (sich anfühlen):

2. tragen geh (sich beschäftigen):

III . tra̱gen <trägt, trug, getragen> [ˈtraːgən] CZASOW. zwrotny

1. tragen (sich anfühlen):

2. tragen geh (sich beschäftigen):

Zobacz też getragen

I . getra̱gen [gə​ˈtraːgən] CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny

getragen pp von tragen

II . getra̱gen [gə​ˈtraːgən] PRZYMIOT.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文