niemiecko » polski

tu̱t [tuːt] CZASOW. przech., nieprzech., zwrotny

tut 3. pers präs von tun

Zobacz też tun

I . tu̱n <tut, tat, getan> [tuːn] CZASOW. przech.

2. tun (erledigen):

II . tu̱n <tut, tat, getan> [tuːn] CZASOW. nieprzech.

2. tun fam (sich verhalten):

3. tun (wirken):

jdm gut [o. wohl geh ] tun (Klima)
jdm gut [o. wohl geh ] tun (Urlaub)
jdm gut [o. wohl geh ] tun (Urlaub)

I . tu̱n <tut, tat, getan> [tuːn] CZASOW. przech.

2. tun (erledigen):

II . tu̱n <tut, tat, getan> [tuːn] CZASOW. nieprzech.

2. tun fam (sich verhalten):

3. tun (wirken):

jdm gut [o. wohl geh ] tun (Klima)
jdm gut [o. wohl geh ] tun (Urlaub)
jdm gut [o. wohl geh ] tun (Urlaub)

Tu̱n <‑s, kein Pl. > RZECZOW. nt

1. Tun (Beschäftigung):

Tun

2. Tun (Handlungsweise):

Tun

3. Tun (Tat):

Tun
Tun

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文